Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Algemeen

​Wat is GIS

Geografische informatie wordt steeds belangrijker voor de goede werking in het lokale bestuur. Er wordt algemeen aangenomen dat ongeveer 80% van de data die binnen een gemeente of stad gebruikt wordt, een ruimtelijke component (zoals een adres) bevat. Actuele bestemmingsplannen, vastgoedinformatie, wegenkaarten, ... worden gebruikt om dossiers rond stedenbouwkundige aanvragen af te handelen, wegenwerken uit te voeren, een geschikte locatie te vinden voor de nieuwe inplanting van het woonzorgcentrum, of een bedrijventerrein.

GIS (of 'Geografische Informatiesysteem') is een belangrijk instrument voor het verzamelen, actualiseren, verwerken en uitwisselen van deze geografische informatie. In het GIS worden kaart- en databankgegevens aan elkaar gekoppeld. Maar GIS is ook herbekijken van processen en het uitwisselen van kennis en informatie tussen mensen. 

Waarom GIS

Het gebruik van GIS wordt nergens wettelijk opgelegd. Een aantal besluiten, wetten en decreten die de laatste jaren zijn goedgekeurd door de centrale overheid worden echter moeilijk in de praktijk uit te voeren als een gemeente niet over een GIS-systeem beschikt en iemand die er zich actief mee bezig houdt. Denk daarbij maar aan het opmaken van het plannen- en vergunningenregister, het register van leegstand, het register van de onbebouwde percelen en het plan/baten-register. Het opstellen van een stedenbouwkundig uittreksel, een stedenbouwkundig attest of een formulier vastgoedinformatie (de zogenaamde notarisbrief) gaat veel sneller als je de nodige gegevens samen brengt in een GIS-systeem. Met één druk op de knop combineer je juiste, actuele en volledige informatie op één formulier. Vragen van burgers, bedrijven en architecten over welke plannen en vergunningen van toepassing zijn op een bepaald perceel of verkaveling kunnen sneller en beter beantwoord worden. Sommige gemeenten hebben al de stap gezet om deze informatie via de website ter beschikking te stellen. Zo worden de diensten voor een stuk ontlast van standaard vragen. En GIS kan nog veel meer: het beheer van je begraafplaatsen vergemakkelijken, helpen bij het zoeken naar een geschikte locatie voor een nieuw woonzorgcentrum, … Kortom, investeren in GIS kost wat moeite, maar het loont ook de moeite.
 
Bent u gemeentelijk mandataris of werkt u voor een lokaal bestuur en hebt u een vraag over GIS of deze projecten, dan kan u een mail sturen naar gis@vvsg.be of contact opnemen met Ward Van Hal (tel. 02 211 56 59).      

Navigatie