Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Milieu

Samenwerkingsovereenkomst gewest-gemeenten ‘Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’

Om het gemeentelijk milieubeleid nader vorm te geven in ruil voor subsidies, bood de Vlaamse overheid aan de gemeenten een contract aan, de samenwerkingsovereenkomst (milieuconvenant) 2008-2013.

Milieuhandhaving

Het milieuhandhavingsdecreet vervangt en harmoniseert alle handhavingsbepalingen in de bestaande milieudecreten. Moeten gemeenten een eigen milieutoezichtambtenaar hebben? Kunnen gemeenten eigen administratieve sancties bepalen op milieuovertredingen? Wat is voor milieu-toezicht de taakverdeling tussen gemeenten, provincies en Vlaamse overheid? Waar vind ik een modelprotocol voor de samenwerking tussen gemeentelijke milieudienst en de politiezone? Waar vind ik de prioriteitennota voor het vervolgingsbeleid bij milieu-overtredingen? Meer...

Hoeveel volk op de gemeentelijke milieudiensten?

Hoe kan de werklast van een gemeentelijke milieudienst objectief worden benaderd zodat daaruit aanbevelingen voor de optimale personeelsbezetting van de milieudienst kunnen worden afgeleid? Het eindrapport van dit onderzoek werd in september 2010 voorgesteld. Meer...

Zonder is gezonder - Verbod op gebruik pesticiden voor terreinbeheer

Vanaf 1 januari 2015 is het voor alle openbare diensten verboden nog pesticiden te gebruiken. Welke gemeenten gingen al eerder voor een resoluut nulgebruik? Hoe dan wel tewerk gaan? Meer...

 

Navigatie