Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Op 1 Lijn

    

   

 


 

Op 1 Lijn-campagne

De Op 1 Lijn-campagne heeft als doel de communicatie en samenwerking tussen de gemeenten en De Lijn te stimuleren. Beknopte actuele informatie over De Lijn vindt u op deze pagina's. Uitgebreide informatie en toelichting over gemeenten en openbaar vervoer vindt u op de website van De Lijn (rubriek Overheid). 

 

Tevredenheidsenquête bij gemeenten over samenwerking met De Lijn

In 2015 voerde De Lijn voor de tweede keer een tevredenheidsenquête uit bij de gemeenten. Uit de resultaten blijkt dat de tevredenheid er op alle vlakken op vooruitgaat, en dat gemeentelijke inspraak in het aanbod een belangrijk aandachtspunt blijft.

Meer info op de website van De Lijn, en dit Lokaal-artikel.

Navigatie