Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Verkeersbordendatabank

Heeft uw stad of gemeente concrete plannen voor de opmaak van een eigen verkeersbordendatabank? Dan kunt u best nog even wachten. De Vlaamse overheid heeft immers hetzelfde initiatief genomen, waar ook de lokale overheden gebruiken van zullen kunnen en moeten maken.

Basisinventarisatie alle huidige verkeersborden van start

De Vlaamse overheid werkt aan de opmaak van de verkeersbordendatabank. Die zal onder meer een vlot beheer van de signalisatie en – op termijn – een geautomatiseerde opmaak van de aanvullende reglementen mogelijk maken. De Vlaamse overheid zorgt ook voor de basisinventarisatie van alle verticale signalisatie die zich momenteel op de Vlaamse wegen (zowel gewest- als gemeentewegen) bevindt. Dit gebeurt via ‘mobile mapping’ (een techniek waarbij een voertuig uitgerust met camera's en GPS de gegevens al rijdend kan verzamelen). Het bestek voor deze basisinventarisatie werd in augustus 2008 gegund, in oktober startte de inventarisatie. Een eerste proef wordt uitgevoerd in Bornem, Puurs en Sint-Amands (= politiezone Klein-Brabant).

Nauw overleg met gemeenten

Vanuit de Vlaamse administratie bezoekt men stelselmatig alle gemeenten (meestal gezamenlijk per politiezone) om de doelstellingen en de mogelijkheden van de databank uit de doeken te doen, en te verduidelijken wat er concreet van de lokale besturen verwacht wordt eens de basisinventarisatie in hun gemeente afgewerkt is. Het belangrijkste daarbij is uiteraard dat het vanaf dan aan de gemeente is om het bestand voor haar grondgebied up to date te houden. Dit wederzijds engagement zal geformaliseerd worden in een samenwerkingsovereenkomst. Tegen uiterlijk eind volgend jaar zal dit overleg met elke gemeente plaatsgevonden hebben.
Daarnaast wordt ook met (o.m.) VVSG overlegd over de concrete opbouw en toepassingsmogelijkheden van de databank.
Verkeersbordendatabank - Overeenkomst over samenwerking tussen het Vlaams Gewest en de gemeente, Vlaamse overheid, 14.08.2008

Bijkomende info

 

U vindt alvast wat bijkomende informatie in de volgende documenten:

  • Op Park & Road-beurs op 28 en 29 januari 2009 in Kortrijk Expo zal de Vlaamse overheid aanwezig zijn met een demo-versie van de databank. (VVSG heeft nog enkele gratis toegangskaarten. U kunt die aanvragen bij erwin.debruyne@vvsg.be.)
  • www.mobielvlaanderen.be/verkeersbordendatabank: deze website geeft onder meer toelichting bij de databank, de basisinventarisatie van de huidige verkeersborden, downloadbare brochures en presentaties, een to do-lijstje voor de gemeenten, antwoorden op veelgestelde vragen.
  • DE CLERCK Barbara , Verkeersborden: van het bos naar de databank (Lokaal, 01.05.2008, blz 30) In dit artikel bespreekt de auteur de databank van alle verticale signalisatie op alle Vlaamse openbare wegen waaraan de Vlaamse overheid werkt.. Concreet betekent dit de inventarisering van alle verkeersborden en verkeerslichten die aan Vlaamse wegen staan, gevisualiseerd op een kaart, luchtfoto of het Grootschalig Referentiebestand.
  • Inleiding van minister Van Brempt die aangeeft waarom ze dit initiatief genomen heeft (= presentatie op het ITS congres 2007).
  • Presentatie van Paul Verbiest (coördinator van het project bij de Vlaamse overheid) met iets meer praktische toelichting. De titel van de presentatie doet de inhoud van de databank onrecht aan, want het gaat om veel meer dan ‘Het vermijden van zwaar vervoer in dorpskernen’(= presentatie op het ITS congres 2007).

Navigatie