Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

mobiliteitsconvenant

U vindt alle teksten, heel wat achtergrondinformatie en voorbeelden bij het mobiliteitsdecreet op http://www.mobielvlaanderen.be/overheden

 

Samenwerkingsovereenkomst VI  en de gemeentelijke boekhouding

 Er was onduidelijkheid over hoe de financiële middelen voor vroegere module 13 van het mobiliteitsconvenant, nu de samenwerkingsovereenkomst VI (= aanleg van fietspaden langs gewestwegen door de lokale overheid) op een correcte manier kunnen geboekt worden in de gemeentelijke boekhouding. Hamvraag was: het gaat om investeringen, die uit hun aard thuishoren bij de buitengewone dienst, maar in principe kan dit niet omdat het hier niet om een gemeentelijk patrimonium gaat?
De Vlaamse overheid heeft dit uitgeklaard en beantwoord in de rubriek veelgestelde vragen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur: http://www.binnenland.vlaanderen.be/financien/financien_standpunten/mobiliteitsconvenant.htm. Het antwoord geeft de te volgen flow bij het afsluiten van een module 13 / samenwerkingsovereenkomst VI weer.

 

Navigatie