Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Nieuwe handleiding over leegstandsbestrijding voor lokale besturen


Sinds eind 2016 zijn de gemeenten volledig bevoegd om een gemeentelijk leegstandsbeleid te voeren. Agentschap Wonen Vlaanderen blijft de gemeenten wel ondersteunen in het gemeentelijk leegstandsbeleid.   Samen met VVSG werd er een handleiding opgemaakt  om de gemeenten te helpen en verder te  inspireren bij de aanpak van het leegstandsbeleid. In de handleiding is ook een modelfiche om leegstand vast te stellen terug te vinden.  Deze ondersteunende documenten worden op basis van feedback en ervaringen te gepasten tijde aangepast. Meer informatie vindt u op de website van Agentschap Wonen Vlaanderen en op de website van VVSG. Meer info bij Joris Deleenheer

 

Navigatie