Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Publicaties Omgevingsbeleid

(17.03.2015)

Meer informatie over het tijdschrift LOKAAL, het e-zine 'VVSG-week' en andere VVSG publicaties leest u elders op de website.

Ruimtelijke ordening & Wonen
Milieu
Afval
Water
Mobiliteit

Ruimtelijke ordening & wonen

Handleiding Overheidsopdrachten voor ruimtelijke planning
Pocket Wegwijs in het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Ronet

Lees het recentste nummer van RONET, de digitale nieuwsbrief van de VVSG over ruimtelijke ordening en wonen. Interesse in een gratis abonnement? Mail uw naam, functie en gemeente of organisatie naar Xavier Buijs. U vindt hier van RONET ook alle nummers van 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,2009, 2010 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en van de lopende jaargang 2017.

Milieu

Milieumail

Met de digitale nieuwsbrief "Milieumail" houdt de VVSG haar leden en andere geïnteresseerden op de hoogte van relevante ontwikkelingen inzake lokaal milieubeleid. Hij bereikt thans meer dan 2.800 abonnees, zijnde alle milieuambtenaren, een meerderheid van milieuschepenen en duurzaamheidsambtenaren, tal van gemeenteraadsleden, leden van milieuraden, diverse geïnteresseerde Vlaamse en provinciale ambtenaren, onderzoekers, milieuverenigingen, adviesbureaus, enz. VVSG-leden en andere geïnteresseerden kunnen zich gratis abonneren door een mailtje met die vraag te sturen aan Alex Verhoeven; vermeld daarbij uw voornaam, naam, functie en de gemeente of organisatie waarvoor u werkt of waarin u actief bent (bv. als lid van milieuraad).
U vindt hier van de Milieumail het recentste nummer
in goed leesbaar pdf-bestand, alsook alle nummers van 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2009 in pdf-bestand, 2010, 20112012, 2013, 2014, 2015, 2016 en van de lopende jaargang 2017  .

Afval

Pocket afvalpreventie. Praktijktips.

Gemeenten en intercommunales zetten zich meer en meer in om de burger aan te sporen afval te vermijden. Ook bij de bevolking neemt het bewustzijn voortdurend toe. Deze pocket wil de gemeentelijke afvalpreventie mee ondersteunen.
In deze pocket zult u een aantal summiere illustraties vinden van wat bepaalde gemeenten/intercommunales reeds gedaan hebben. Dit om aan te tonen dat afvalpreventie soms al tot belangrijke resultaten leidt.

Pocket Lokaal afvalbeleid, wegwijs in de reglementering

Afval is niet langer zomaar 'afval'. We kennen nu grofvuil, GFT-afval, KGA, groenafval. We stoppen het in een grijze zak, blauwe zak, container, milieubox. Het wordt hergebruikt, gerecupereerd, gerecycleerd, verbrand. Of we proberen afval te voorkomen. De gemeenten hebben als kerntaak om dit complexe traject in goede banen te leiden. Welke doelstellingen moeten zij halen? Welke inzamelingen moeten selectief gebeuren? Is er keuze tussen systemen? Waarvoor krijgt de gemeente vergoedingen of subsidies? De pocket Lokaal Afvalbeleid wijst de weg in de wettelijke verplichtingen en mogelijkheden. Christof Delatter kent de sector als geen ander. Hij is VVSG-stafmedewerker en coördinator van Interafval, het samenwerkingsverband van de VVSG en de afvalintercommunales. Alex Verhoeven is VVSG-stafmedewerker en was destijds oprichter van Interafval. Deze pocket is een realisatie van de VVSG en de OVAM. Wie bijkomende informatie wil over afval kan terecht op www.vvsg.be en www.ovam.be. De pocket is een uitgave van de VVSG en Politeia. Bestellen kan op www.politeia.be, door te mailen naar info@politeia.be of te faxen naar 02-289 26 19. De prijs bedraagt 20 euro, niet-leden betalen 25 euro. Deze prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. De OVAM verspreidt de pocket gratis bij onder meer alle burgemeesters, milieuschepenen, milieuambtenaren.

Pocket Gids voor een nette gemeente

Mensen voelen zich veiliger en beter in hun vel in een nette straat. Lokale besturen hebben sleutels in handen om hun stad of gemeente aangenaam en rein te maken en te houden. Tal van factoren en actoren beïnvloeden de reinheid van de openbare ruimte. Deze publicatie wil de gemeenten informatie bezorgen over de mogelijkheden van lokale besturen om verschillende vormen van ontwijkgedrag aan te pakken. De pocket heeft niet alleen als bedoeling de reglementering en het beleid inzichtelijker te maken, maar geeft vooral praktische tips, goede voorbeelden van aanpak die u als lokaal mandataris of lokaal ambtenaar kunnen inspireren. Deze pocket is een realisatie van de VVSG en de OVAM. De pocket is een uitgave van de VVSG en Politeia. Bestellen kan op www.politeia.be, door te mailen naar info@politeia.be of te faxen naar 02-289 26 19. De OVAM heeft deze pocket in 2005 gratis verspreid bij onder meer alle burgemeesters, schepenen van milieu, afval en ruimtelijke ordening, milieuambtenaren en ambtenaren ruimtelijke ordening, korpschefs en leidinggevenden binnen afvalintercommunales.

Pocket interne milieuzorg bij lokale besturen. Ervaringen uit het PRESTI-project.

Uit de ervaring van de 3 projecten waarbij preventiemaatregelen werden ingevoerd (gemeente Schoten, OCMW Laarne, intercommunale IMOG) werden een 6-tal thematische publicatierapporten samengesteld die we in deze pocket hoofdstuksgewijs behandelen: Evaluatie van de schoonmaakmiddelen, wat met GFT op kantoor, duurzaamheidseis bij aankoop, groene kantoormaterialen en afval- en emissiepreventie bij papier.

Actuele info over afvalbeleid vindt u in de digitale nieuwsbrief "MILIEUMAIL"

Water

Pocket Lokaal Waterbeleid

Binnen de gemeente hebben verschillende sectoren en diensten een impact op het waterbeleid (milieudienst, technische diensten, stedenbouw en ruimtelijke ordening, financiële dienst, …). Hoe zorgen we als lokale besturen voor proper water, hoe vermijden we wateroverlast en hoe zorgen we voor zalig water om langs te toeven? Voor welke taken en kosten staan we? Hoe werken we samen met onze inwoners, andere besturen, andere beleidsdomeinen, … ? Op deze en andere vragen vindt u in deze pocket een antwoord.

Klik hier voor meer info.

Andere publicaties over waterbeleid

Zowel de Bond Beter Leefmilieuals de Vlaamse Overheid brachten brochures uit met praktijkvoorbeelden integraal waterbeheer: de 'Gemeentelijke handleiding Integraal Waterbeheer' en de brochure 'Ruimte voor water, bronnen van inspiratie'.

Het Waterloket Vlaanderen geeft een uitgebreide lijst van publicaties omtrent duurzaam watergebruik en integraal waterbeheer.

Actuele info over waterbeleid vindt u in de digitale nieuwsbrief "MILIEUMAIL"

Mobiliteit

Praktijkboek Wegenwerken en Rioleringen: procedures en systematiek.

Het handboek behandelt systematisch de vijf fases van een wegen- en rioleringsproject. Het basisboek bevatte reeds de eerste twee fases, namelijk 'Voorbereiding' en 'Ontwerp'; Onlangs werd de derde fase aan het praktijkboek toegevoegd: 'Verwerving grond, vergunningen en aanbesteding'. Het boek krijgt vanaf nu ook een trefwoordenregister om u het opzoeken gemakkelijker te maken. Het handboek wordt tevens geregeld aangevuld met nieuwe fases en geactualiseerd, zodat de informatie steeds betrouwbaar blijft. Het praktijkboek "Wegenwerken en rioleringen" wordt samengesteld door een team van specialisten en wordt uitgegeven bij Politeia. De prijs voor VVSG-leden is 79 €, niet-leden betalen 89 €. Het is een losbladig werk, aanvullingen worden automatisch opgestuurd aan de abonnees. Voor meer informatie over deze publicatie kan u contact opnemen met uitgeverij Politeia via info@politeia.be of via de website.

Mobimail

Met de digitale nieuwsbrief "Mobimail" houdt de VVSG u op de hoogte van nieuwe wetgeving, projecten, goede voorbeelden, Op 1 Lijn-campagne, studiedagen, publicaties, ... kortom, praktische informatie voor wie met gemeentelijke mobiliteitsbeleid bezig is.
De Mobimail is gratis voor alle geïnteresseerden. Als u deze nieuwsbrief wenst te ontvangen, stuurt u een e-mailberichtje naar
Erwin Debruyne, met vermelding van uw voornaam, naam, functie, gemeente/bestuur/organisatie.
U vindt hier van de Mobimail het
recentste nummer, alle nummers van 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 20142015, 2016 en van 2017 .

Op 1 Lijn-krant

Sinds 1992 is Op 1 Lijn de informatie- en sensibiliseringscampagne van De Lijn naar de Vlaamse steden en gemeenten. doel is alle geledingen van de gemeentebesturen (van burgemeester, schepenen en raadsleden over politie tot ambtenaren) te informeren over de dienstverlening van De Lijn. Tegelijkertijd spoort de campagne de gemeenten aan een meer openbaarvervoersvriendelijker beleid te voeren.
Het meest bijzondere informatiekanaal van de campagne is de Op 1 Lijn-krant, die 5 maal per jaar wordt verstuurd naar 11 000 gemeentelijke, provinciale en gewestelijke politici, technische diensten, studiebureaus, enz. In het raam van Op 1 Lijn worden ook folders en thematische publicaties uitgegeven en worden regelmatig studiedagen georganiseerd.
Meer...

De Op 1 Lijn-krant van januari/februari 2005 (nr 49) heeft als hoofdthema "Tarieven"
Pocket
"Instrumenten voor een lokaal openbaarvervoerbeleid"
Infobrochure Doorstroming: handige waslijst aan maatregelen die een vlotte doorstroming van bus en tram kunnen bevorderen
Infobrochure Halteaccommodatie: geeft een overzicht van belangrijke aandachtspunten voor een kwalitatieve halte-accommodatie

 

Navigatie