Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Ecologisch Duurzaam Bouwen en Wonen

Las u al het themanummer van Lokaal over duurzaam bouwen? In dat nummer (oktober 2009) hebben we ons weliswaar vooral gericht op ecologische duurzaamheid in engere zin, maar kijken we geregeld toch ook net wat verder, naar de economische haalbaarheid en de sociale meerwaarden.


Hieronder vindt u de pdf-bestanden van deze artikels:

-   Energiezuinig bouwen, meer ambitie, graag. Interview met Indra Van Sande (stad Gent), Filip Lenders (stad Antwerpen) en Ann Tack (WVI) over gemeenten en duurzaam beleid.

-   Het is hier altijd lente, over passiefbouw, meer wooncomfort en minder energiekosten.

-   Vauban inspireert, over het wereldwijd bekende voorbeeld van de duurzame wijken Vauban en Rieselfeld in de Duitse stad Freiburg.

-   Sociale woningen onder de kerktoren, kan sociale huisvesting ook duurzaam?

-   Sint-Niklaas ziet het licht, hoe Sint-Niklaas zijn verlichtingsfactuur ingrijpend verminderde door een doelgericht beleid.

-   Het woonzorgcentrum als groen voorbeeld: OCMW Maldegem toont dat ecologisch doordachte bouw ook in de zorgsector mogelijk is zonder dat meerkosten de pan uitswingen.

-   Duurzaam havengebouw en natuureducatief centrum, twee Gentse passiefgebouwen die tot voorbeeld strekken.

-   Duurzame wijk komt eraan: de Gentse gasmetersite, Papenhof in Mechelen, de Clementwijk in Sint-Niklaas, de HoveRije in Ertvelde (Evergem), project Tweewaters in Leuven.

-   Passiefbouw is mee met moderne architectuur, de Antwerpse stadsbouwmeester Kristiaan Borret over passiefbouw.

-   Duurzame wijk Lanxmeer, één van de vaak genoemde Nederlandse voorbeeldwijken.

-   Duurzaamheid en strijd tegen armoede gaan hand in hand, door Inge Vervaecke, Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen.

En ook nog:

-   Waterplein beheerst regenwater in de stad, hoe in Rotterdam een creatief ontwerp een plein zal omtoveren tot groene wandelweg, avontuurlijke speelplek én regenwaterbuffer.

-   Speelnatuur in de stad, avontuurlijke natuur zorgt in hartje Rotterdam voor speelplezier.

-   Steunpunt helpt duurzaam bouwen vooruit, het Limburgs Steunpunt Duurzaam Bouwen informeert, begeleidt, creëert netwerken.

Duurzaam bouwen is ...

Duurzaam bouwen is mens- en milieuvriendelijk bouwen. We letten dan op energie, water, bouwmaterialen, afval, zachte mobiliteit, integratie in de omgeving. We beogen een draagbare investeringskost, een lage maandelijkse huur en kosten. En werk- of wooncomfort: een lekkere temperatuur, verse lucht, geen lawaaihinder, plaatsen voor ontmoeting en spel. Een plek voor jong en oud, mobiel of gebrekkig, single of groot gezin. We betrekken de toekomstige bewoners bij de invulling en staan open voor nieuwe woonvormen.
Duurzaam betekent ook aandacht voor de lange termijn. Uiteraard door een gebouw dat lang en met al zijn kwaliteiten kan blijven staan. Ook door flexibel bouwen, aanpasbaar aan veranderende noden. Maar ook door andere keuzes voor de lange termijn. Zo mogelijk eerst de bouwschil opwaarderen, pas dan zonnepanelen plaatsen. Ons niet blindstaren op de actuele investeringskost, maar oog hebben voor de totale investerings-, gebruiks- en onderhoudskosten over de hele levensduur. Ons niet beperken tot groene opsmuk, maar vanaf het eerste concept klare duurzame uitgangspunten stellen.
Duurzaamheid is een ander woord voor kwaliteit, maar dan kwaliteit met een nieuwe, bredere draagwijdte.


Hebt u vragen of opmerkingen over duurzaam bouwen en de rol van lokale besturen? contacteer stafmedewerker
Alex Verhoeven.

Navigatie