Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

 

(17-03-2015)

Hoe komt de VVSG tot een standpunt?

Bepaal mee het standpunt van gemeenten!

De VVSG steunt ter voorbereiding van haar standpunten op de kennis en kunde die aanwezig is onder haar leden. We polsen naar hun mening  per mail, telefonisch, persoonlijke contacten en via werkgroepen. Er zijn ook -afhankelijk van wat de actuele thema's zijn- verschillende ad-hoc werkgroepen.

Daarnaast bestaan er verschillende  werkgroepen die op regelmatige basis samenkomen. Wat betreft omgevingsgerelateerde materies gaat het dan om de VVSG-commissie ruimtelijke ordening, de VVSG-commissie huisvesting, de VVSG-commissie wonen-welzijn, de VVSG-milieucommissie (MICOM), de VVSG-commissie GIS, de VVSG-commissie platteland, VVSG Netwerk mobiliteitsambtenaren, Parkeeroverleg centrumsteden en het VVSG Netwerk Openbaar Domein.  

Ter voorbereiding van een standpunt werkt de VVSG ook samen met organisaties waarvan de VVSG deel uitmaakt, zoals InterRio, Vlinter, Interafval, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en Huurpunt.

 De ontwerp standpunten worden vervolgens op de bestuursorganen van de VVSG definitief goedgekeurd.

Bent u lokaal mandataris of gemeentelijk personeelslid en hebt u een mening over een actueel dossier of wilt u meer weten over een standpunt van de VVSG? Of hebt u interesse om deel te nemen aan deze commissies? Laat het ons weten via Katja Borremans.

VVSG neemt deel aan externe werkgroepen en overlegorganen

De VVSG wordt door de andere overheden, universiteiten of studiebureaus regelmatig gevraagd zitting te nemen in externe werk- of stuurgroepen. Afhankelijk van het thema gaan we in op die vraag en nemen VVSG-stafmedewerkers zelf zitting of vragen we aan gemeentelijke personeelsleden of mandatarissen eraan deel te nemen.  Deze externe werk-of stuurgroepen zijn dikwijls een goede gelegenheid om vaak in een vroeg stadium aandachtspunten vanuit het lokaal bestuur mee te geven.

De VVSG heeft ook zitting in diverse adviesraden die de Vlaamse regering advies verlenen. Voor omgevingsrelateerde materies zijn de Vlaamse Woonraad, de Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening (SARO), de Vlaamse Mobiliteitsraad, de Milieu en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)  en de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM) relevant. Op die vergaderingen ontmoet de VVSG ook middenveldorganisaties. Dankzij die dialoog kunnen gemeentelijke standpunten verder worden verrijkt en kunnen gemeentelijke aandachtspunten worden overgebracht aan belangengroeperingen.

Bent u lokaal mandataris of een gemeentelijk personeelslid en wilt u meer weten over de externe werkgroepen en overlegorganen, neem dan contact op met Katja Borremans.

Navigatie