Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Economie

Hinderpremie: VVSG aanbevelingen en FAQ Hinderpremie

De VVSG bundelde naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse Hinderpremie (sinds 1 juli 2017) de veel gestelde vragen over de voorwaarden, het premiebedrag en de toekenningsprocedure, alsook de rol van gemeenten bij deze hindermaatregel, in een ‘FAQ Hinderpremie’. We maakten daarnaast ook een oplijsting van de voornaamste aanbevelingen over de hinderpremie. Zo vragen we o.a. meer communicatie naar de gemeenten (over het tijdstip van het verzenden van de brief naar de ondernemers, een lijst van de in aanmerking komende ondernemingen, …), een eenduidige en ruimere aanvraagtermijn, een duidelijke weergave van de hinderzone in GIPOD, extra sensibilisering van de nutsbedrijven en andere beheerders van werken, een koppeling tussen de toelating voor inname van het openbaar domein met de registratie in GIPOD, …  Meer info

De omgevingsvergunning voor kleinhandel: iedereen klaar?  - presentaties beschikbaar

Binnenkort is het zover: de socio-economische vergunning wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Weliswaar niet op 1 januari, maar wel op een datum nog te bepalen door de Vlaamse regering. Vandaag gonst 1 maart 2018 als alternatief.
Donderdag 30 november namen ruim 150 deelnemers van gemeentebesturen deel aan de bijeenkomst van het Platform Centrummanagement die volledig in het teken stond van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. Kon u er niet bij zijn, dan kan je alle presentaties en documentatie terugvinden op de website van het Platform Centrummanagement.  En binnenkort volgt ook meer nieuws over de Regionale Overlegtafels Economie (februari 2018) die op laagdrempelige wijze nog eens alles op een rijtje zet over deze kleinhandelsvergunning. Meer info.

Studiedag Activering en verweving: aan de slag! - presentaties beschikbaar 

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten organiseerden op 25 september 2017 een studiedag over het activeren en verweven van bedrijfslocaties. Om gemeenten, groot of klein, te ondersteunen en te inspireren, lieten we de deelnemers kennismaken met innovatieve instrumenten en werkwijzen die elders al worden ingezet. De focus lag op de onderbouwing van de economische ruimtebehoefte, het activeren van bedrijfslocaties en het verweven van bedrijvigheid in een gemengde omgeving. Alle presentaties zijn hier beschikbaar.

Hinderpremie voor handelaars bij wegenwerken die starten na 1 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 kunnen handelaars beroep doen op de hinderpremie voor werken die gestart zijn na 1 juli. Om de getroffen handelaars wat financiële ademruimte te geven, kunnen ze gebruik maken van deze premie van 2.000€. Gemeenten kunnen voor de communicatie naar de handelaars in hun eigen gemeente gebruik maken van het communicatiepakket met de brochure, een presentatie en een informatiefilmpje van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Meer...

Logies: alles wat je moet weten over het nieuwe logiesdecreet in een handige brochure

Wie toeristen laat overnachten, moet sinds 1 april 2017 voldoen aan de regels van het nieuwe logiesdecreet. Eenvoud, flexibiliteit en vertrouwen zijn de hoofdprincipes. Om logiesuitbaters te informeren maakte Toerisme Vlaanderen de brochure 'Het Vlaams Logiesdecreet : in één oogopslag'. Ook alle gemeenten werden geïnformeerd vanuit Toerisme Vlaanderen en kunnen terecht op het online basisregister voor informatie over de aangemelde logies. Meer

Premies kernversterking: VVSG-brochure biedt inspiratie

Eerder informeerden we u al over de Oproep 'Premiestelsels Kernwinkelgebied' van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Tot 1 juli 2017 konden gemeenten intekenen op deze oproep en een Vlaamse subsidie ontvangen voor het uitreiken van premies om de detailhandel – of ruimer het ondernemerschap – in hun kernwinkelgebied te stimuleren. Deze oproep werd ook uitvoerig toegelicht op de VVSG ROT's economie in februari, samen met de resultaten van onze enquête over gemeentelijke premies voor detailhandel en horeca. De VVSG bundelde nu ook alle informatie in een nieuwe brochure 'Premies Kernversterking'. Meer... 

Lancering oproep premiestelsels kernwinkelgebied en wijziging subsidie aankoop handelspanden

Gemeenten die kernversterkende premies (willen) voorzien om de detailhandel of – ruimer – het ondernemerschap in de kern te stimuleren, kunnen hiervoor beroep doen op een Vlaamse subsidie. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen lanceerde op 29 maart 2017 de oproep ‘premiestelsels kernwinkelgebied’.  Meer ... 

Promotie van markten -goede praktijken gebundeld

Als resultaat van de Regionale Overlegtafels voor Marktleiders (ROM) in het najaar van 2016 bundelden we een breed gamma aan promotionele acties die de aantrekkingskracht van de markt en de belevingswaarde op die markt kunnen verhogen. Deze bundeling bevat heel wat voorbeelden van gemeenten die de  acties in de praktijk brengen. Wat werkt en wat werkt niet? Wie voert de promotie en wie financiert? Welke (vernieuwende) initiatieven kunnen inspiratie bieden voor uw markt? De brochure vindt u op onze webpagina 'Publicaties'. 

Tijdelijke invulling van leegstaande panden: alle regels op een rijtje

Naast heel wat nadelen kunnen leegstaande panden ook kansen bieden voor ondernemerschap, door deze - al dan niet tijdelijk - in te vullen. Vanzelfsprekend moeten ook deze invullingen conform de regelgeving gebeuren. De bestaande regels zijn echter niet altijd voorzien op deze creativiteit. Zo was het lang onduidelijk of een tijdelijke onderneming als vestigingseenheid moet geregistreerd worden in de KBO. En op stedenbouwkundig vlak wijzigden in 2016 de bepalingen over de tijdelijke functiewijzigingen. Om deze en andere onduidelijkheden weg te werken, bundelden we alle relevante regelgeving en formaliteiten van toepassing op de tijdelijke invulling van leegstaande panden. U vindt het overzicht op onze webpagina 'Publicaties'.

'Gemeentelijke cadeaucheques van A tot Z': brochure en presentaties

Op de Regionale overlegtafels Economie (dec 2013 - jan 2014) namen we de gemeentelijke geschenkbonnen onder de loep. Welk type bonnen zijn er op de markt? Welk systeem past het best bij mijn gemeente? Hoe verloopt de ontwaarding en uitbetaling aan de handelaars? Hoe organiseer je de promotie? Enzovoort. Alle info vindt u handig gebundeld in een beknopte brochure.  De brochure en de presentaties vindt u hier terug.

FAQ-lijst 'Wet openingsuren en nachtwinkels' beschikbaar 

Naar aanleiding van de 4e bijeenkomst van de Regionale overlegtafels Economie in juni 2013 over de wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening van 10 november 2006 en de nachtwinkels, bundelde de VVSG de veel gestelde vragen en antwoorden in een handige 'FAQ openingsuren en nachtwinkels'. U kan de FAQ-lijst online raadplegen op onze website. Meer info op onze webpagina nachtwinkels. 

Steeds meer maatregelen voor nachtwinkels

Net als in 2008 organiseerde de VVSG in 2013 een bevraging bij de 308 Vlaamse gemeenten naar het aantal nachtwinkels en de gemeentelijke maatregelen. Het aantal nachtwinkels steeg in vijf jaar met 10%. De helft bevindt zich in de centrumsteden. Meer besturen nemen ook maatregelen In 2008 hadden 252 gemeenten (82%) geen enkele maatregel, anno 2013 daalde dit tot 100 gemeenten (32 %). Meer info (overzicht resultaten, modelreglement, voorbeelden, ...) vindt u hier.

Maak uw eigen gemeentelijke horecabrochure in geen tijd!

Een horecaondernemer moet net als alle andere ondernemers met heel wat (starters)formaliteiten en regels rekening houden.  Met deze startersbrochure Horeca – samengesteld door Horeca Vlaanderen en de VVSG – kan een gemeentebestuur een (potentiële) horecaondernemer wegwijs maken.  De startersbrochure wordt regelmatig bijgewerkt v. wijzigende regelgeving, zodat u ook volgend jaar nog over een up-to-date brochure beschikt. Meer info. 

Alles wat u moet weten over de drankvergunningen: de VVSG FAQ lijst

Gezien de verouderde en niet altijd even eenduidige regelgeving inzake de vergunningen voor drankgelegenheden ontvangt de VVSG heel wat vragen over de regelgeving en de toepassing ervan.  We bundelden de e vragen m.b.t. het vergunningenbeleid voor gegiste en sterke drank in een handig overzicht.  Ontdek hier onze FAQ-lijst 'drankvergunningen'

 Nieuws

 

 

 Kalender

 

 

Navigatie