Trends

Trends.jpg 

Onze maatschappij maakt een grote digitale transformatie door.  De voorbije jaren zijn heel wat technologische ontwikkelingen verfijnd. Technologie wordt ook steeds toegankelijker en treedt alsmaar meer onze huiskamer en dagelijkse leven binnen.

Die technologische trends en ontwikkelingen zullen ongetwijfeld ook een grote invloed hebben op lokale besturen. De komst van moderne technologieën hebben beslist de verwachtingen ten aanzien van publieke dienstverlening beïnvloed. Voor velen is de smartphone  dé toegangspoort naar allerlei vormen van dienstverlening, sociaal contact en vrijetijdsbesteding. Wie online een reis boekt, een pizza bestelt of een bankverrichting doet, verwacht ook dat overheden zich aanpassen aan deze digitale realiteit. 

Technologische trends

Over welke technologische trends hebben we het? Wat bestaat er vandaag al, wat komt er in de toekomst op ons af en welke kansen zijn er voor lokale besturen?  We zetten de voornaamste trends op een rijtje:

Artificiële intelligentie en machine learning  

Big data en open data 

Biometrische technologie

Blockchain

Cloud Computing

Drones 

Gamification en gedragsbeïnvloedende technologie

Internet of Things - Internet of everything  

Platformtechnologie en "On demand"-apps 

Remotesensing  

Virtual Reality/Augmented Reality

3D-printing 

Maatschappelijke trends

Niet enkel digitale ontwikkelingen beïnvloeden onze maatschappij. We maken ook een aantal sociologische, economische... trends door die een effect  hebben op onze publieke dienstverlening. We vermelden hieronder enkele trends, die ook vaak worden gelinkt aan een smart city.

  Platformeconomie

  Deeleconomie

  Circulaire economie

  Burgerparticipatie, citizen science en de commons