Voor een sterk lokaal bestuur

Op zoek naar een presentatie van #VVSGtrefdag?

Kies hieronder uw thema

Steunpunt Landelijke Gemeenten

Presentaties congres en handboek Bestuurskracht voor en door plattelandsgemeenten

In opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij onderzochten de Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven de bestuurskracht van plattelandsgemeenten. Niet minder dan 57 visitaties bij vrijwillig deelnemende gemeenten in de periode 2011-2016 leverden een schat aan informatie op: over de bestuurskracht van die plattelandsgemeenten, maar ook inzichten over bestuurskracht die relevant zijn voor alle Vlaamse gemeenten. Hetzelfde consortium van universiteiten ondersteunde overigens de begeleide zelfevaluaties inzake bestuurskracht in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Op het Congres Bestuurskracht werden de inzichten en suggesties uit dit praktijkonderzoek gedeeld. U kunt de presentaties hier downloaden. Het bijhorende handboek 'Bestuurskracht: Inzichten vanuit het platteland', een inspiratiebron voor meer krachtenbundeling, leiderschap en beleid, dicht bij de burger en inspelend op grotere maatschappelijke uitdagingen, kunt u bestellen bij Uitgeverij Politeia.  

 Aanspreekpunt Lokale Voedselstrategie van start bij VVSG

Sinds 1 februari kunnen lokale besturen bij de VVSG terecht voor de ondersteuning bij de uitbouw van hun lokale voedselstrategie. Dankzij financiering vanuit de Vlaamse Landmaatschappij en in nauw overleg met het Departement Landbouw en Visserij, kan de VVSG tot eind 2019 inzetten op dit thema.

Lokale voedselstrategieën brengen voedselproducenten en consumenten dichter bij elkaar en bevorderen sociale cohesie en integratie. Waar mogelijk worden in die strategie kringlopen van energie, water en grondstoffen lokaal gesloten. Korte keten initiatieven zijn typerend voor de invulling van lokale voedselstrategieën. De korte keten in de landbouw is een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie bestaat tussen de producent en de consument.

Er zijn vandaag al heel wat steden en gemeenten die initiatieven nemen voor lokaal voedsel. Denk maar aan promotie van hoeveproducenten, boerenmarkten, stadsboerderijen, volkstuintjes, projecten rond voedselverspilling, enz. De VVSG en de Vlaamse overheid slaan nu de handen in elkaar om deze initiatieven verder te ondersteunen. U kunt bij de VVSG terecht voor informatie en advies, begeleiding van lokale projecten of om in contact te komen met relevante lokale partners en organisaties. Meer info krijgt u bij Michael Moulaert, VVSG-stafmedewerker, michael.moulaert@VVSG.be

 Combilogo_VLM_groen.jpg

 Nieuws

 

 

 Kalender

 

 

 Documenten

 Links

Navigatie